İnkişaf Zaman-nın əsas məqsədi gəncləri maarifləndirmək onlara Azərbaycanın davamlı gələcəyini formalaşdırmaq üçün zəruri olan olan bilik, bacarıq, dəyərlər və mövqeləri aşılamaqdır.

Məqsədlər

İnkişaf Zamanı icmanın inkişafı və vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi üçün hərəkətverici qüvvə olan ictimai dialoq vasitəsini təbliğ edir.

Biz gənclərin yerli icmalarında və sosial mühitdə könüllülük fəaliyyətini davam etdirməsinə dəstək veririk.

Fəaliyyətimizlə biz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin regionlardakı gəncləri inkişaf etdirmək üçün görülən səylərini dəstəkləyirik.